GrondplanPraktisch

Klimaatfestival Ranst

Partners

Regionaal Landschap Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen is een van de 18 Regionale Landschappen in Vlaanderen. Onze missie? Werken rond het behoud en de versterking van natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en (landschaps)beleving.

Vanuit het Vrieselhof werken we onder andere aan de natuur- en speelvriendelijke inrichting van speelplekjes en schoolspeelplaatsen in Ranst. Elke Ranstenaar kan bij ons terecht voor advies rond landschap en erfgoed.

Regionaal Landschap de Voorrldevoorkempen.be

Meer over rldv: https://youtu.be/biEmobY-o48

 

Aquafin

Je hoort het overal en steeds meer in je buurt: overstroming hier, wateroverlast daar en verdroging ginder. Wat de gemeente Ranst én al z’n inwoners hieraan kunnen doen, staat beschreven in het Hemelwater- en droogteplan.

Voorbeeld ontharding aan Molenhoeve (Sauna Broechem)

Eén van de belangrijkste acties hierbij is ‘ontharden’. Zones die verhard zijn laten geen water door naar de ondergrond en zorgen voor wateroverlast. De gemeente Ranst geeft hierbij het voorbeeld met oa ontharding van het rondpunt aan de Molenhoeve. Ook de burgers kunnen ontharden: een groene voortuin, een versmalde oprit, een aangepast terras en zoveel meer.

Aquafin licht op het Klimaatfestival toe hoe je deze en andere maatregelen toepast op je eigen perceel!

(Ver)bouwen | Aquafin

IGEAN

Wil je je energiefactuur verlagen? Ben je benieuwd of zonnepanelen voor jouw woning een goed idee zijn? Of denk je aan renoveren, maar weet je niet waar te beginnen?
Bij IGEAN, jouw energiehuis, kan je terecht voor gratis advies en begeleiding om slimme keuzes te maken rond wonen en energie.

Afspraak maken bij EnergieK huis: EnergieK loket Agenda

Neutrale informatie op de nieuwe website: Duurzamer, goedkoper en zuiniger wonen, (ver)huren en (ver)bouwen | Duurzaam Wonen

Ecopower

Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie: samen met meer dan 70.000 coöperanten maken, delen en besparen we lokale hernieuwbare stroom.

In samenwerking met water-link planten we drie windturbines aan de site in Oelegem, iedereen kan mee investeren en energiecoöperant worden. 

Landelijke Gilden - Energiedorpen

Met het project Energiedorpen doorlopen we sinds begin 2023 een traject om in Ranst tot een samenwerking van burgers te komen rond energiebesparing en -opwekking. We doen dit via inspiratie, bewustwording, groepsvorming… en werken concrete ideeën uit waar we lokaal mee aan de slag gaan. We begeleiden burgers, beleidsmakers, ondernemers en boeren van de gemeente in hun zoektocht naar de lokale kansen om samen energie te besparen, groene energie te produceren en slim om te gaan met de zelf geproduceerde energie.  

Voordelen van een energie-onafhankelijk dorp 

Als inwoner van een energie-onafhankelijk Ranst ga je slim om met de beschikbare energie, beperk je het gebruik van fossiele brandstoffen en wek je indien mogelijk zelf hernieuwbare energie op die je eventueel kan delen. Je zal enerzijds op je uitgaven besparen maar je kan ook inzetten op groene stroom en slim investeren om je woning toekomstbestendig te maken. Een volgende energiecrisis zal dan veel minder invloed hebben op je energiefactuur. Een energiedorp kan bovendien een extra gemeenschapsversterkende rol opnemen via investeringen in de buurt, inzet voor kwetsbare jongeren en personen in armoede… 

 

Meer info: www.landelijkegilden.be/projecten/energiedorpen 

Natuurpunt

Zevenbergenbos wordt beheerd door Natuurpunt. Het beheer door Natuurpunt zorgt voor variatie in leeftijd en soorten van bomen en struiken. 

De prachtige natuur is een uitnodiging tot stilte en rust. 

Gezien zijn ecologische waarde is het 'bos van Ranst' opgenomen als habitatgebied in het kader van het Europees Natura 2000-netwerk. Het bos levert belangrijke ecosysteemdiensten. Het bos slorpt CO2 op, produceert zuurstof en zorgt voor een bufferend microklimaat. Het is een infiltratiegebied voor regenwater en zorgt voor een zuivere aanvulling van het economisch belangrijke grondwater. Het streekproduct ORDAL-water wordt op een steenworp van het bos van Ranst ontgonnen. Langs de Keerbeek en de Kleine Merrebeek is het bos een natuurlijk overstromingsgebied. Bij hoge neerslagpieken overstroomt het bos. Op die manier wordt het oppervlaktewater gebufferd zodat stroomafwaarts de bewoonde gebieden van de Schijnvallei behoed worden voor overstromingen. 

Meer info over onze regio en activiteiten: Natuurpunt Schijnbeemden | Natuurpunt

Doedoe Atelier / Opnieuw & Co

Opnieuw & Co is een kringloopcentrum met 5 winkels gevestigd in de zuidrand van Antwerpen (winkels in Mortsel, Kontich, Lier, Duffel) en zet zich in voor lokaal producthergebruik en het verkleinen van de afvalberg. Opnieuw & Co zamelt herbruikbare goederen in via haar geefpunten, textielcontainers en gratis ophalingen aan huis. Deze producten worden zorgvuldig gesorteerd en vervolgens lokaal verkocht in haar kringloopwinkels. Naast duurzaam en circulair shoppen, kan je bij Opnieuw & Co ook terecht voor het huren van herbruikbaar feestmateriaal en het leegmaken van volledige woningen (inboedelservice). Opnieuw & Co is een maatwerkbedrijf: zo zetten ze in op tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Goed voor mensen en voor de planeet!

Heb jij nog spulletjes die je niet meer gebruikt? Breng ze gerust mee naar het klimaatfestival en doneer ze bij de Opnieuw & Co stand, dan geven zij ze een tweede leven!

DoeDoe is het Circulair Atelier van Opnieuw & Co. In het atelier verwerken ze gedateerde reclamebanners tot onder andere schoudertassen, pennenzakken en fanny packs. Elk product is uniek en vervaardigd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werk je voor een bedrijf dat banners of vlaggen gebruikt, dan toveren ze deze na afloop van gebruik graag om tot duurzame relatiegeschenken!

Zonnewind

Zonnewind is een energiecoöperatie, actief in de Voorkempen. We realiseren projecten voor duurzame energie voor onder meer overheden, sportclubs, bedrijven, verenigingen en zelfs het Belgische leger. In Ranst plaatsten we al zonnepanelen op de bibliotheek en op basisscholen De Driehoek in Brochem en De Sleutel in Oelegem. Bovendien stonden we in voor de led-verlichting van sporthal Het Loo.

De middelen daarvoor komen van onze aandeelhouders of vennoten. Aandelen kosten 100 euro per stuk, met een maximum van 200 aandelen. Ongeacht het aantal aandelen heeft elke aandeelhouder één stem in de Algemene Vergadering, die de richting van Zonnewind bepaalt. Wie investeert in Zonnewind, investeert in een duurzame toekomst. Bij winst keren we bovendien 3% dividend uit.

Vennoot worden van Zonnewind? Bezoek onze website of kom langs aan onze stand tijdens het festival, we geven je met plezier meer info.

Klimaatwerf
LemBi fruit

LemBi levert ons materiaal aan voor de inrichting van ons festival. Bedankt LemBi!

"Heerlijke producten voor een eerlijke prijs!"

Wij, Kris en Ingrid, telen met passie super smaakvolle appels en peren. Al ons fruit, evenals onze eigen sappen en seizoensproducten van teler-collega's uit de buurt vind je in onze automaten.

In onze Lembi-Shop automaten te Emblem verkopen we onze verse en smaakvolle producten.
24u/7dagen geopend, speciaal voor u!

Lembi Fruit

 

Een innovatieve digitale renovatietool die in minder dan 1 minuut een volledig renovatiemasterplan genereert, op maat! 

Zonder complexe vragen of moeilijke vaktermen. Op het lijf van een leek geschreven. 

Een duidelijk overzicht van alle aspecten van een renovatie en alle transparantie over het kostenplaatje. 

Maar ook actuele en regionale prijsramingen, elke mogelijke premie waar iemand recht op heeft, de financiële impact per EPC sprong, en nog zoveel meer! 

En telkens met oog voor ieders situatie. Dat is ‘iezie’ 

website: https://iezie.io/particulieren/